Palle Ellemann Consulting

Investorer fokuserer på ESG på emerging markets
Palle Ellemann og Erik Alhøj i Nyhedsbrev for Bestyrelser, Nr. 3 – 10. februar 2012.

NyhedsbrevforBestyrelser32012

I forhold til de største 12 danske virksomheder, som er inkluderet i MSCI World indekset, er der endnu større afstand til Emerging Markets. Undersøgelsen viser, at de førende danske virksomheder har et markant bedre beredskab end både emerging market og developed market-virksomhederne med hensyn til miljø og sociale forhold. Men de danske virksomheder ligger under gennemsnittet på de øvrige udviklede markeder med hensyn til corporate governance.

Undersøgelsen tegner et billede af de forhøjede risici, som danske investorer må imødese, når de investerer i emerging markets. Virksomhederne på emer- ging markets har i ringere grad politikker, management systemer og gode practices på vigtige områder som miljøhåndtering, sikkerhed, menneskerettigheder, kor- ruption og supply chain management.

Download artikelen HER!